Powiatowy urząd pracy przypomina, że można składać wnioski o bon na refundację szkolenia - i wnioski o szkolenia.


Osoby bezrobotne w wieku do 30-tego roku życia, które chciałby zwiększyć swoje kwalifikacje lub kompetencje zawodowe i uzyskać pomoc urzędu w sfinansowaniu kosztów szkolenia, mogą składać wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego. Wsparcie udzielane jest do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień przyznania bonu (obecnie kwota 4.220,69 zł.) Jeżeli wsparcie przekracza wartość bonu osoba bezrobotna może partycypować w kosztach.

Zakres wsparcia:

  • sfinansowanie kosztów szkolenia – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej, której wyboru samodzielnie dokonuje osoba bezrobotna,

  • sfinansowania kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,

  • wypłata ryczałtu na dojazd,

  • wypłata ryczałtu na zakwaterowanie.

Wszystkich zainteresowanych pracownicy urzędu proszą o kontakt z doradcą klienta w Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu lub Oddziale Zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów). Liczba miejsc ograniczona.

Jest też możliwość składania wniosków o skierowanie na szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną. Wsparcie dotyczy osób w wieku powyżej 30-tego roku życia i realizowane na zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie urzędu. Więcej informacji - tamże.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: ilustracyjne