Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mogą uzyskać nawet do 20 000 zł dotacji na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Muszą jednak spełniać określone warunki.

Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją Razem, Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz Stowarzyszeniem Excalibur zapraszają do udziału w projekcie pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych”, w ramach którego oferują:

  1. szkolenia przygotowujące do założenia własnej działalności gospodarczej – (152 godz.),
  2. doradztwo z zakresu pisania biznesplanu,
  3. bezzwrotną dotację o wysokości do 20 000 zł,
  4. wsparcie pomostowe finansowe w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności,
  5. wsparcie pomostowe doradcze świadczone według potrzeb w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności.

Z wsparcia może korzystać każdy, kto:

  • jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo od 30 roku życia, znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osobą starszą po 50 roku życia, kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą długotrwale bezrobotną czy też osobą o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkuje na terenie powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego, lubańskiego
  • oraz do 12 miesięcy wstecz nie prowadził działalności gospodarczej.

Więcej informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu 74 84 07 382, /384/395 lub pod nr telefonu: 74 848 01 00 bądź w biurze projektu: ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych.

Czytaj też: POMOC DLA ZWOLNIONYCH PRACOWNIKÓW
                         WIĘCEJ DLA BEZROBOTNYCH - ALE NA RAZIE NIE U NAS

Opr. Magdalena Sakowska
fot. Elżbieta  Węgrzyn