Do 50% dofinansowania może otrzymać mieszkaniec Jedliny-Zdrój, który pozbędzie się pieca kaflowego.

W czwartek 27 kwietnia rada miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "określania zasad dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jedlina-Zdrój na dofinansowane kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Jedlina-Zdrój". Jak przypominają władze gminy, jest to kolejna - po pilotażowym programie „Błękitny węgiel” - inicjatywa samorządu w walce z zanieczyszczonym powietrzem.

Założeniem podjętej uchwały jest udzielenie dotacji osobom, które zdecydują się na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe i pompy ciepła. Dotacja  będzie jednorazowa, a jej wysokość wyniesie do 50% wartości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7 tys. zł. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z niezbędną armaturą, przy jednoczesnej, trwałej likwidacji ogrzewania węglowego.

Dotacja obejmuje właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Jedlina-Zdrój (domów jednorodzinnych i mieszkań), a także przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej po podpisaniu umowy. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej miasta Jedlina-Zdrój po uprawomocnieniu się uchwały.

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: 1 300 000 NA WALKĘ Z PIECAMI - A BĘDZIE WIĘCEJ
ZOBACZ, ILE KRÓCEJ ŻYJEMY ZE WZGLĘDU NA ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: użyczone - Jedlina-Zdrój