Data wydarzenia: 12.05.2017 08:00 - 12.05.2017 15:00
Miejsce wydarzenia: Start: różne lokalizacje, meta w Osówce

Udział w V Zlocie Szlakiem Martyrologii „Osówka 2017” będzie można wziąć w piątek 12 maja. Dla uczestników zlotu przygotowano do wyboru 7 tras z metą na „Osówce”. Każdą trasę poprowadzi przewodnik. W zlocie mogą wziąć udział zarówno turyści indywidualni, jak i grupy zorganizowane.


Oddział PTTK w Świdnicy, „Klub Przewodników Turystycznych”,
Podziemne Miasto Głuszyca - Kompleks „Osówka” i
Sztolnie Walimskie zapraszają na: Zlot Szlakiem Martyrologii "Osówka 2017".

Cel imprezy: „Uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o   martyrologii narodów.” Zlot jest imprezą wielodyscyplinową, z metą na terenie kompleksu Osówka w Głuszycy.

Uczestnicy zobowiązani są do dokonania wpłaty wpisowego o wysokości 5 zł – dzieci i młodzież, 10 zł - dorośli w terminie do 8 maja na konto:  Oddział PTTK Świdnica nr konta 42 2030 0045 1110 0000 0269 6240 tytułem „Wpisowe Rajd Martyrologii Osówka 2017”. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail mariusz.wojki1@wp.pl wraz z kartą zgłoszeń.

Termin składania zgłoszeń do 08.05.2017r. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną, lub tradycyjną na adres: Oddział PTTK w Świdnicy, Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 58 – 100 Świdnica, ul. Długa 33 pokój nr 7, e – mail: biuro@pttk.swidnica.pl. Biuro Zarządu Oddziału czynne we wtorek i środę w godz. 16.00 - 18.00, tel. 723 015 271 (w godz. urzędowania biura ZO). Dla uczestników potrzebujących noclegów pomoc w rezerwacji pod nr 609 188 558.

Na metę zlotu prowadzi 6 tras trekkingowych o zróżnicowanym stopniu trudności i jedna samochodowa. Wszystkie trasy prowadzone są przez wykwalifikowanych przewodników i do nich należą decyzje o przebiegu trasy i ewentualnych korektach: Uczestnicy wybierają trasę w trakcie dokonywania zgłoszenia. Na metę uczestnicy docierają na swój koszt. Po zlocie uczestnicy powracają na swój koszt.  W okolicy znajduje się szeroka baza noclegowa. Dojazd na start tras możliwy jest komunikacją miejską i szynobusami KD.

1. PKP Głuszyca Górna (Szlakiem Martyrologii znaki czarne) – cmentarz ofiar faszyzmu w Kolcach, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze)  – Kolce – kompleks Osówka. 4,8km - 6 GOT. Start godz. 10:00.

2. Głuszyca Ogród Jordanowski – kompleks Soboń – kompleks Osówka. 7,5km – 11 GOT. Start godz. 9:00.

3. Pałac w Jedlince (zwiedzanie pałacu) – Jedlińska Kopa, Rozdroże pod Moszną – kompleks Osówka. 9,6 km – 13 GOT. Start godz. 9:00.

4. Jugowice ul. Górna (początek szlaku czarnego) kompleks Jugowice – kompleks Włodarz – Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Walimiu, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze) – kompleks Rzeczka (zwiedzanie podziemi)  – kompleks Osówka. 10,3 km – 14 GOT. Start godz. 8:00.

5.
  Walim – kompleks Rzeczka, zwiedzanie obiektu - Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Walimiu, zapalenie zniczy pamięci (uczestników prosimy o zaopatrzenie się w znicze) - kompleks Osówka.  6 km – 9 GOT. Start godz. 9:00.

6. Ludwikowice Kłodzkie ośrodek Harenda – kompleks Osówka. 6km – 8 GOT. Start godz. 10:00.

7.
Trasa samochodowa: start godz. 9:00 Muzeum Gross-Rosen – zwiedzanie muzeum, - przejazd do  Sztolni Walimskich – zwiedzanie podziemi - przejazd na metę zlotu do kompleksu Osówka.

Meta zlotu dla wszystkich tras znajduje się na terenie Kompleksu „Osówka” w Głuszycy, do godz. 13:45, należy zgłosić przybycie grup i uczestników indywidualnych, w sztabie zlotu, oraz odebrać gadżety zlotowe. Po uroczystościach zakończenia zlotu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz  „Marsz milczenia” przez podziemia kompleksu Osówka.

Z opłaty zwolnione są osoby niepełnosprawne, opiekunowie grup, oraz zaproszeni goście. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc, bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dopisanie uczestników na starcie i przyjęcie wpisowego przez przewodnika trasy.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn