W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” trwają dla dzieci wakacyjne zajęcia obejmujące edukację, sport i rozrywkę.

Przystąpiliśmy do projektu Every Can Counts (Każda puszka cenna) wdrażanego przez Fundację RECAL. Przeprowadzone warsztaty recyklingowe wzbogacone zostały o nową interesującą formę przekazywania wiedzy na temat korzyści płynących z odpowiedniego postępowania ze zużytymi opakowaniami aluminiowymi. Projekt stanowi element strategii odpowiedzialnego rozwoju największych organizacji z branży opakowań aluminiowych.

Zwiedzanie Palmiarni, jedynego takiego obiektu w Polsce zachowanego w swej historycznej konstrukcji, umożliwiło poznanie wielu gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziła kwitnąca agawa, która przebiła się przez szybę i ciągle pnie się w górę. Warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu przeprowadzone zostały przez merytorycznych pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Zajęcia obejmowały tematykę związaną z pająkami, płazami i gadami. Natomiast w Castoramie dzieci uczestniczyły w edukacyjnych warsztatach „majsterkowo”. Uczestnicy zajęć składali drewniane skrzynki na narzędzia.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził pogadankę na tematy związane z zagrożeniami, które mogą przydarzyć się podczas wakacji. Podczas spotkania z przedstawicielkami Urzędu Dozoru Technicznego omówione zostały zasady prawidłowego korzystania z ruchomych schodów i dźwigów osobowych. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie bezpieczeństwa , w tym konieczności każdorazowego sprawdzenia przed otworzeniem drzwi, czy znajduje się za nimi kabina windy.

Blok zajęć sportowych obejmował m.in. turniej warcabowy i szachowy, tenisa stołowego oraz rozgrywki w bule i rywalizacje bilardowe. Na zajęciach plastycznych młodzi artyści wykonują prace na konkurs „Bezpieczne i aktywne wakacje” oraz „Pocztówka z wakacji”. Swoje umiejętności zaprezentowali podczas konkursu „Malowanie na asfalcie”. Przystąpiliśmy do akcji „Okulary dla Afryki” oraz 24 edycji akcji ,,Sprzątanie świata – Polska 2017'' organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku kampania przebiega pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce" i realizowana będzie przez OSK w okresie od lipca do września.


Przeczytaj więcej o działaniach i ofercie OSK SM PODZAMCZE