Natalia Południak została wyróżniona Niemiecko-Polską Nagrodą Rotary WRATISLAVIA. Nagroda ta przyznawana jest osobom i instytucjom kultury szczególnie zasłużonym w promowaniu dialogu między Polakami i Niemcami.

Przyznawaniem Nagrody zajmuje się Rotary Club Wrocław wspierany przez Komisję Dwustronną Niemcy – Polska. 8 kwietnia 2017 roku Kuratorium Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary Wratislavia 2017 w głosowaniu tajnym jednomyślnie przyznało Nagrodę Główną Pani Natalii Południak. Wręczenie Niemiecko-Polskiej Nagrody Rotary Wratislavia odbyło się 11 maja 2017 roku podczas uroczystej gali we wrocławskim Starym Ratuszu. Oprócz nagrody pieniężnej laureatka otrzymała statuetkę wykonaną przez wrocławskiego artystę plastyka Stanisława Wysockiego. Nagroda została ufundowana przez Karla-Wolfganga Eschenburga z Rotary Club w Lubece-Burgtor w Niemczech.

Natalia Południak urodziła się w Wałbrzychu, mieszka w Boguszowie-Gorcach. Jest absolwentką germanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2010 roku pracuje jako nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach, oraz jako lektorka języka niemieckiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą wałbrzyskiemu kalendarzowi regionalnemu „Schlesischer Bergland-Kalender”, wydawanemu w latach 1928–1942.

Pani Natalia od lat aktywnie uczestniczy w procesie przekazywania wiedzy o przeszłości regionu współczesnym mieszkańcom ziemi wałbrzyskiej, m.in.: uczestniczyła w przygotowaniu lokalnych obchodów i wystaw, a także występów artystycznych, z uczniami realizuje projekty edukacyjne dotyczące przeszłości Dolnego Śląska, od wielu lat tłumaczy spotkania dawnych i obecnych mieszkańców Boguszowa-Gorc. Mieszkanka ziemi wałbrzyskiej jest członkinią wielu organizacji, między innymi niemieckiego stowarzyszenia „Wspólnota Ewangelików Śląskich”, Polskiego Towarzystwa imienia Gerharta Hauptmanna i Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jest tłumaczką, regionalistką i badaczką historii ziemi wałbrzyskiej. Kocha góry i podróże. W wolnych chwilach fotografuje zabytki i krajobrazy Dolnego Śląska. Opublikowała szereg artykułów popularnonaukowych w czasopismach polskich i niemieckich. Tłumaczy m.in. z języka niemieckiego wiersze poetów ze śląskim rodowodem. Wyróżniona prowadzi też badania w archiwach polskich i niemieckich, których wyniki publikuje w monografiach, tomach zbiorowych i periodykach naukowych. Jest między innymi współautorką monografii „Historia kościoła pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie-Gorcach” i redaktorką kilku monografii zbiorowych. Wyniki swoich eksploracji naukowych prezentowała na kilkunastu sympozjach zorganizowanych przez uczelnie, stowarzyszenia i instytucje kultury w Polsce i w Niemczech. Od wielu lat zbiera wspomnienia, dokumenty i zdjęcia byłych niemieckich mieszkańców Boguszowa-Gorc i obecnych, którzy przybyli do miasta z różnych części Polski, jak i z zagranicy. Przygotowuje edycję książki z materiałami dokumentującymi życie dawnych mieszkańców swojego rodzinnego miasta, obejmującą lata 1945–1958.

W uznaniu zasług dla intensyfikacji procesu zbliżania narodów polskiego i niemieckiego Kuratorium Niemiecko-Polskie Nagrody Wratislavia przyznaje Pani Natalii Południak Nagrodę Główną za rok 2017.

Zdjęcia użyczone - G. Południak