Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu wznawia nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy i na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak informuje urząd pracy, 1 sierpnia wznawia nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy. Pytania można kierować do pracowników Wydziału Programów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 202, tel. 74/ 84 07 381. Od tego samego dnia zostaje wznowiony nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO i Funduszu Pracy. Tu więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.

Wcześniej urząd zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” do składania stosownych wniosków. Nabór wniosków trwać będzie od 25 do 28 lipca. Można je składać w kancelarii urzędu pok. 29, a pytania kierować również do pokoju nr 203, telefony powyżej.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto ilustracyjne Pixabay