Organizatorzy zapraszają mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerów realizowanych w ramach projektu „Języki Branżowe i Umiejętności Cyfrowe dla Mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zakres szkoleń w projekcie:

 • bezpłatne szkolenia języka angielskiego, różne poziomy zaawansowania, w wymiarze 120h/grupa, zajęcia w grupach 12-osobowych, zakończone egzaminem TOIEC Bridge i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu,
 • bezpłatne szkolenia języka niemieckiego, różne poziomy zaawansowania, w wymiarze 120h/grupa, zajęcia w grupach 12-osobowych, zakończone egzaminem WiDaF Basici możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu
 • bezpłatne szkolenia komputerowe, na poziomie podstawowym, w wymiarze 100h/grupa, zajęcia w grupach 10-osobowych, zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Oferta:

 • zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (pod warunkiem zebrania się 12-/10- osobowej grupy),
 • zajęcia realizowane w tygodniu/ w weekend w godzinach po popołudniu lub do południa wg preferencji uczestników,
 • bezpłatne szkolenie, podręczniki, egzamin i certyfikat,
 • wykwalifikowana kadrę (trenerzy/lektorzy),
 • poziom i tempo nauki dostosowane do grupy szkoleniowej oraz przyjazną atmosferę podczas zajęć.

Warunki udziału:

 • zamieszkanie na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego lub wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych) woj. dolnośląskiego,
 • osoby w wieku 25-49 lat posiadające wykształcenie maksymalnie średnie (czyli brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum)
 • osoby w wieku powyżej 50 r. ż. posiadające również wykształcenie policealne lub wyższe (czyli brak wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, technikum, liceum, policealne, wyższe), liczba miejsc ograniczona dla osób z wykształceniem wyższym i policealnym,
 • pierwszeństwo udziału osób zamieszkujących tereny wiejskie, w wieku powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem  o niepełnosprawności,
 • do udziału w projekcie nie kwalifikują się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja:

 • poprzez stronę www.rekrutacja.akapi.edu.pl lub e-mail: biuro@akapit.edu.pl
 • telefoniczna: 68 374 44 77, 667 628 337, 604 883 068.

Opr. Magdalena Sakowska
Foto ilustracyjne